Tłumaczenia poświadczone

Są to tłumaczenia wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Należą do nich wszelkiego rodzaju dokumenty, które składa się w instytucjach. 

Tłumaczenia: PL < > RU

Tłumaczenia poświadczone (potocznie: tłumaczenia przysięgłe) są odpowiednio opisane, spięte, opatrzone pieczęcią metalową tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia poświadczone mogą być również ustne – wykonuje się je najczęściej w sądzie, prokuraturze, na policji, ale również w kancelariach notarialnych. Zgodnie z prawem polskim tłumacz przysięgły może wykonywać tłumaczenia poświadczone jedynie z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy. Nie ma możliwości wykonania tłumaczenia poświadczonego z języka obcego na obcy, nawet jeżeli tłumacz na uprawnienia do obu języków.

Jestem tłumaczką przysięgłą języka rosyjskiego. Oznacza to, że mam uprawnienia to tłumaczenia wszelkiego rodzaju dokumentów na rosyjski i z rosyjskiego. Współpracowałam już z wieloma Organami Wymiaru Sprawiedliwości, głównie z sądami, kancelariami notarialnymi i klientami indywidualnymi. Tłumaczenia poświadczone wymagają znajomości nie tylko obu języków, ale także systemu prawnego, edukacji, prawa pracy obowiązujących w Polsce i w Rosji, Kazachstanie, na Białorusi, Ukrainie. Weryfikacja tej wiedzy odbywa się na państwowym egzaminie na tłumacza przysięgłego, który zdałam w 2019 r. Tłumaczenie poświadczone wykonuje tłumacz przysięgły, który sporządza dokument na papierze i pieczętuje je swoją unikalną pieczęcią metalową. Do tłumaczenia dołącza kopię dokumentu, który tłumaczył. Najlepiej, gdy tłumaczenie wykonuje się z oryginału – wtedy można dokładnie przyjrzeć się wszystkim zabezpieczeniom dokumentu, pieczęciom i literom, zwłaszcza gdy dokument wypełniono pismem odręcznym. Zdarza się tak często w przypadku aktów stanu cywilnego wydanych w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Tłumaczenia poświadczone rozlicza się na podstawie stron rozliczeniowych – 1 strona to 1125 znaków ze spacjami. Stawkę za 1 stronę tłumaczenia poświadczonego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8 października 2019 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Tę stawkę stosuje się dla tłumaczeń dla Organów Wymiaru Sprawiedliwości. W warunkach wolnego rynku jest to stawka minimalna z 1 stronę rozliczeniową tłumaczenia.

Należy pamiętać, że tłumaczenia poświadczone to nie tylko tłumaczenia pisemne. Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne – głównie w trakcie dochodzenia, na rozprawach sądowych, ale także podczas aktów notarialnych. W tym wypadku również wymaga się od tłumacza zarówno znajomości języków, wiedzy prawniczej oraz umiejętności wykonywania tłumaczenia konferencyjnego – konsekutywnego, tzn. sporządzając notatki. W czasie tłumaczeń dla OWS najczęściej stosuje się technikę liaison – tłumaczenie zdanie po zdaniu. Jest to wygodniejsze dla słuchaczy i pozwala zapewnić dokładniejsze tłumaczenie. Podczas czynności notarialnych najczęściej stosuje się tłumaczenie avista, tzw. „z kartki”. Oznacza to, że tłumacz czyta w myślach tekst aktu, a na głos wypowiada jego tłumaczenie na język obcy. Tłumaczenia ustne poświadczone na rynku komercyjnym rozlicza się najczęściej na podstawie tzw. „półdniówek” (do 4 godzin dyspozycyjności tłumacza). Niestety przy tłumaczeniu dla OWS trzeba stosować rozliczenie godzinowe i stawki z Rozporządzenia Ministra, co nie jest zgodne z zasadami wykonywania tłumaczeń ustnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Czytaj więcej...